โครงการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ แผนกวิทยบริการ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี น.ส.คนึงนิจ กลิ่นขจร รักษาราชการผู้อำนวยสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ดรปรียาดา สุขสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ขอนแก่นและคณะร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์