รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

1. ช่างเทคนิค (ด้านงานกราฟิก)  วุฒิ ปวส. 

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วุฒิ ป.ตรี 

3. พนักงานขับรถ (วุฒิ การศึกษาภาคบังคับ)

4. พนักงานธุรการ (วุฒิ ม.ต้น)

5. พนักงานสถานที่ (วุฒิ ป.4)

6. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (วุฒิ ม.3)

7. วิศวกร (วุฒิ ป.ตรี)