รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิกอ่านประกาศรับสมัคร