ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา

1.ผลสอบ วิเคราะห์ฯ

2. ผลสอบ วิศวกร

3.ผลสอบ อาจารย์ป.เอก

4.ผลสอบ พนักงานธุรการ

5.ผลสอบ พนักงานสถานที่