ประกาศการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัย จำนวน 4 หลัง

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศขายทอดตลาด ครั้งที่ 1