ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดคณะบริหารธุรกิจฯ จำนวน 2 อัตรา

1. ประกาศรับสมัครนักวิชาการ

2. ประกาศรับสมัคร-นักวิเทศสัมพันธ์