การสัมมนา “ท่าเรือบก-ศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยานขอนแก่น โอกาสและความท้าทายใหม่ของระบบโลจิสติกส์ในภาคอีสาน”

2 มี.ค. 2562 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วม จัดโครงการสัมมนา “ท่าเรือบก-ศูนย์ซ่อมสร้างอากาศยานขอนแก่น โอกาสและความท้าทายใหม่ของระบบโลจิสติกส์ในภาคอีสาน” ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันในหลายภาคส่วน ประกอบด้วยศูนย์การค้าโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สภาอุสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และการสนับสนุนจาก ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการSME ในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุน รวมถึงเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและตั้งรับโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ซึ่งกิจกรรมเด่นของงาน คือการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านโลจิสติกส์ในจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในวงการโลจิสติกส์ร่วมเวทีเสวนา
กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 120 คน ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน ผู้ประกอบการSMEs พนักงานของรัฐ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด