ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งนักวิชาการ คณะ บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ