previous arrow
next arrow
Slider

รอบรั้ววิทยาเขตขอนแก่น

พฤศจิกายน 22, 2019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (วุฒิไม่ต่ำกว่า ม6 หรือ ปวช)
พฤศจิกายน 22, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (วุฒิ ป.ตรี) สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤศจิกายน 21, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พฤศจิกายน 21, 2019 ราชมงคลขอนแก่นจัดประชุมกรรมการส่งเสริมวิทยาเขตขอนแก่น
พฤศจิกายน 21, 2019 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญชาวขอนแก่นและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนขอนแก่นสุขภาพดีด้วยกัน 110 วัน 10 ล้านกิโลเมตร
พฤศจิกายน 21, 2019 สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครการแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ปีการศึกษา 2563
พฤศจิกายน 20, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 4 ชุด
พฤศจิกายน 20, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์รายการโต๊ะขาตัวไอ จำนวน 15 ชุด
พฤศจิกายน 20, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการครุภัณฑ์เก้าอี้นวมจำนวน 50 ตัว
พฤศจิกายน 13, 2019 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ ศูนย์การศึกษาโคกสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
พฤศจิกายน 11, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักเลขที่ 150/59
พฤศจิกายน 11, 2019 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพลศึกษาและนันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 5, 2019 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารพลศึกษาและนันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 5, 2019 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำ ศูนย์การศึกษาโคกสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 5, 2019 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้ งบลงทุน 2563
ตุลาคม 24, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ตุลาคม 15, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 7, 2019 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 2, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กันยายน 20, 2019 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
กันยายน 16, 2019 ยกเลิกประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่3/2562
กันยายน 16, 2019 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคา การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 2/2562
พฤศจิกายน 22, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (วุฒิ ป.ตรี) สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤศจิกายน 21, 2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิ ป.เอก) สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
พฤศจิกายน 20, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (สายวิชาการ) สาขาวิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤศจิกายน 20, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 (สายสนับสนุน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป (วุฒิ ป.4 ขึ้นไป) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
พฤศจิกายน 14, 2019 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
พฤศจิกายน 14, 2019 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ