previous arrow
next arrow
Slider

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

 

ช่องทางการให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน

 

ประกาศ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)

บริการ Rmuti One Service

 

รอบรั้ววิทยาเขตขอนแก่น

ธันวาคม 9, 2023 รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา รอบรับตรงครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจฯ ประจําประจำปีการศึกษา 2567
ธันวาคม 8, 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1
ธันวาคม 5, 2023 การเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567
ธันวาคม 4, 2023 ประกาศขายทอดตลาด เรื่อง การขายทอดตลาดเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ปรับปรุงอาคาร 11
พฤศจิกายน 29, 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบโควตากิจกรรม/กีฬา ประจำปีการศึกษา 2567
พฤศจิกายน 28, 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ รอบโควตาสถานศึกษา-เครือข่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
ธันวาคม 4, 2023 ประกาศขายทอดตลาด เรื่อง การขายทอดตลาดเศษวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ปรับปรุงอาคาร 11
พฤศจิกายน 13, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 8, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างปรังปรุงห้องน้ำ วิทยาเขตขอนแก่น
ตุลาคม 26, 2023 ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 52 รายการ
ตุลาคม 17, 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตุลาคม 6, 2023 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 52 รายการ
ตุลาคม 4, 2023 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 27, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กันยายน 21, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซากเครื่องปั้นแบบทรายอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กันยายน 20, 2023 ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 27 รายการ
กันยายน 20, 2023 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา
กันยายน 5, 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สิงหาคม 31, 2023 ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 27 รายการ
สิงหาคม 25, 2023 ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้าแรงสูงอัตโนมัติ
สิงหาคม 25, 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงดาดฟ้าและรางน้ำหลังคา อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สิงหาคม 18, 2023 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3
พฤศจิกายน 27, 2023 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤศจิกายน 17, 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พฤศจิกายน 7, 2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ตุลาคม 31, 2023 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ตุลาคม 31, 2023 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ปริญญาตรี 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตุลาคม 20, 2023 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิ ปริญญาตรี 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ