previous arrow
next arrow
Slider

รอบรั้ววิทยาเขตขอนแก่น

มีนาคม 25, 2019 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดสิ่งปลูกาสร้าง ครั้งที่ 1/2562
มีนาคม 22, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวัดแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
มีนาคม 21, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วย PLC และจอทัชสกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 21, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวิเคราะห์ความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 20, 2019 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์
มีนาคม 20, 2019 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เงินรายได้)
มีนาคม 25, 2019 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาดสิ่งปลูกาสร้าง ครั้งที่ 1/2562
มีนาคม 22, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวัดแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
มีนาคม 21, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วย PLC และจอทัชสกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 21, 2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวิเคราะห์ความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 20, 2019 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (robot)สำหรับงานเชื่อมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 20, 2019 ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไมส์เตอร์แมคคาทรอนิกส์และไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
มีนาคม 18, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 12, 2019 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 7, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วย PLC และจอทัชสกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 7, 2019 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวิเคราะห์ความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มีนาคม 4, 2019 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 4 คัน
กุมภาพันธ์ 28, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องไสเฟือง (Gear Shaping Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 28, 2019 ประกาศการขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1/2562
กุมภาพันธ์ 25, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพวิเคราะห์ความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 25, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งวัดแรงฉุดลากรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กุมภาพันธ์ 25, 2019 ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วย PLC และจอทัชสกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)