รางสร้างเมือง รางสร้างไทย

“….เราจะให้รถแทรมนี้เป็นห้องทดลองในการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของระบบรางจะทำให้เกิดการเรียนรู้ของประชาชน และเป็นโครงการนำร่องก่อนจะมี LRT…”

นายปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์


๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น Mr.Tomoaki Goto ประธานบริษัท Exedy Friction Material จำกัด ส่งมอบรถแทรม(Tram) รุ่น Hiroden-907จากบริษัท Hiroshima Electric Railway จำกัด ให้กับ เทศบาลนครขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
อ่านต่อ… https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=9973


๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมเป็งจาลเทศบาลนครขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเปิดเวทีเสวนา รางสร้างเมือง รางสร้างไทย โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและร่วมเสวนา
อ่านต่อ… https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=10020


21 กุมภาพันธ์ 2563 ราชมงคลขอนแก่นเดินหน้างานวิจัย รางสร้างเมือง รางสร้างไทย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นและ สกสว.เปิดเวที เสวนาเรื่อง รางสร้างเมือง- รางสร้างไทย(การศึกษา) การพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบราง:กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่รอบบึงแก่นนคร
อ่านต่อ……. https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=18770


26 กุมภาพันธ์ 2563 นักวิจัยขนส่งมวลชนระบบราง จัดกิจกรรม Focus Group รางสร้างเมือง – รางสร้างไทย : รูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบราง กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่รอบบึงแก่นคร
อ่านต่อ….. https://www.kkc.rmuti.ac.th/2017/?p=18926


17 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากแผนกวิชาการระบบขนส่งทางราง…

โพสต์โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020