พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันผู้สูงอายุและวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๒

๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันผู้สูงอายุและวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ขอขมาพระรัตนตรัย สรงน้ำพระ ถวายมาลัยองค์พระพรหม และขอขมาผู้อาวุโส ขอพร คณาจารย์อาวุโส เสร็จพิธีรับประทานอาหารร่วมกันสนุกสนานกับการละเล่นพื้นบ้าน บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความอบอุ่น สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์ ,เศรษฐพงษ์ กาละปัตย์