ราชมงคลขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่ ขบวนแห่สงกรานต์ เข้าร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน ประจำปี ๒๕๖๒

๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ม.ราชมงคลขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่ ขบวนแห่สงกรานต์ เข้าร่วมงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยรูปแบบขบวนจัดเป็นขบวนรถเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร.๑๐ ทรงเป็นมิ่งขวัญดวงใจพสกนิกรชาวไทย และขบวนรถนางสงกรานต์ นางทุงษเทวี นางสงกรานต์ประจำปี ด้วยความสวยสดงดงาม ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต คณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้นำนักศึกษา จากองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ทั้ง ๓ คณะ และนักศึกษา ให้ความร่วมมือเข้าร่วมขบวนแห่ท่ามกลางอุณหภูมิกว่า ๔๑ องศา แต่ทุกคนก็มีความตั้งใจมีรอยยิ้มและความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมครั้งนี้ โอกาสนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศเยอรมนีเข้าร่วมขบวนแห่สงกรานต์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมไทยตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นไทย-เยอรมันสืบไป
ข่าว: ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:ชมรมสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่