ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม พร้อมวัน เวลา สถานที่สอบ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม
พร้อมวัน เวลา สถานที่สอบ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

 

คลิกเข้าดูรายละเอียดสถานที่สอบ

คลิกเข้าดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  โทร. 043-283700 ต่อ 0

แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 043-283709