คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2562

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี
ประจำปีการศึกษา 2562

.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

(รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

คลิกเข้าระบบรับสมัครออนไลน์

วิธีการสมัคร