ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น (NBT)
ข่าว:ภาพ เกศรินทร์ ศรีกัลป์