ราชมงคลขอนแก่น ก้าวอาสา

#ก้าวคนละก้าว #ก้าวอาสา #นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเป็นก้าวอาสาในกิจกรรมก้าวคนละก้าวกับพี่ตูนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 13-16 มิถุนายน 2562 โดยก้าวอาสา ได้เป็นพลังเล็กๆช่วยประสานงาน อำนวยความสะดวกภายในงาน HEALTHY EXPO และจุดปล่อยตัวนักวิ่ง โอกาสนี้ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและเป็นกำลังใจให้ก้าวอาสาทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:แผนกพัฒนานักศึกษาฯ