ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนหรือตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนหรือตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกอ่านไฟล์ประกาศ