มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

 

17 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และร่วมสืบทอดประเพณีตามพระพุทธศาสนา โดยมีการแบ่งตามคณะดังนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมรรคสำราญ บ้านดอนหญ้านาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทอดทอดถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าศิริวันวนาราม บ้านหนองใหญ่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข่าว:เกศรินทร์ ศรีกัลป์
ถาพ:คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม,คณะวิศวกรรมศาสตร์