วิทยาเขตขอนแก่นลงนาม MOU บริการวิชาการกับสถาบันอาชีวศึกษา สปป ลาว

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร. อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Mr. Stefan Meenkan หัวหน้าโครงการ Vocational Education in Laos (VELA FC) บริษัท PEM GmbH ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการลงนามสัญญาโครงการบริการวิชาการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรของสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา สปป.ลาว โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรของสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ทำร่วมกันไว้

ข่าว : ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ : มนัชยา อนันตศานต์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facbook มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คลิกที่นี่