ข่าวสารวิทยาเขตขอนแก่น ผ่านสื่อมวลชน/นิตยสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์อีสานบิช

.

.

.