ข่าวสารวิทยาเขตขอนแก่น ผ่านสื่อมวลชน/นิตยสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ์

สำนักข่าวอีสานบิช

 

สำนักข่าว KKCH

 

สำนักข่าว HO NEWS

 

สำนักข่าวมวลชนไทยนิวส์

 

สำนักข่าวอีสานขอนแก่นนิวส์

 

สำนักข่าวบ้านเมือง

 

สำนักข่าว KKC ONLINE

 

สำนักข่าว NNT

 

สำนักข่าว SMILE FM 101

 

สำนักข่าว 77 ข่าวเด็ดอีสาน

 

สำนักข่าว MGR ONLINE

 

สำนักข่าว DOKKOON NEWS

 

สำนักข่าวไทยโพสต์

 

สำนักข่าว DAILY NEWS

 

สำนักข่าว 4 เหล่าทัพ