สื่อกราฟิกและเอกสารประกอบ กิจกรรม 7 ส. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

สื่อกราฟิกและเอกสารประกอบ กิจกรรม 7 ส. มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

.


TEMPLET  สติ๊กเกอร์ติดตู้-ลิ้นชัก โต๊ะทำงาน (คลิก)

 


POSTER

POSTER  การใช้งานเครื่องพิมพ์ (คลิก)

POSTER  การใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (คลิก)

POSTER  การใช้ส้วมที่ถูกต้อง (คลิก)

.

.