ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงงานช่างยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดำเนินการจ้างปรับปรุงอาคารโรงงานช่างยนต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท ควอลิตี้ เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผู้ชนะ