เข้าสวัสดีปีใหม่ สื่อมวลชน

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น นำทีมงานประชาสัมพันธ์เข้าสวัสดีปีใหม่ สื่อมวลชน ได้แก่หน่วยงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น และสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และได้ประสานงานดำเนินกิจกรรมกับเครือข่ายสื่อด้วยดีตลอดมา