ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา

มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันมาตรวิทยาด้านมิติ การแข่งขัน CNC งานกัด และงานกลึง และการแข่งขันการออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนทางกลฯ รวมถึงรางวัลอื่นๆอีก 11 รางวัล จาก 18 ประเภทการแข่งขัน ในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ มทร.ล้านนา
ข่าว/ภาพ:อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์