ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิศกรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิศกรรมศาสตร์