มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ 29 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ภาพ : วรรณอนงค์ จุฑางกูร
ข่าว : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020