โครงการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 2 มี.ค.2561 ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมงานสัมมนาการทำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมกิจการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต กรมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตภายใต้โครงการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี การจัดงานครั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือ สถาบันไทยเยอรมันกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต 4.0 โซลูชั่น เซนเตอร์ TM4SC และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายและเสนอแนวคิดในการสร้างและพัฒนานักวิชาชีพและครูฝึกวิชาชีพเชี่ยวชาญสูงของประเทศไทย พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน INNO TECH TGTK FAIR 2018 ที่วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12- 16 มี.ค.2561