ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ