ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน (Fabrication lab) พื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน (Fabrication lab) พื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-Bidding)  จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน (Fabrication lab) พื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  รายละเอียดดังนี้

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา