คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา ประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2565

🎉 🎉 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตา ประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2565🎉 🎉

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

เปิดรับสมัครวันที่ 3 กันยายน – 11 พฤศจิกายน 2564 (สมัครฟรี)

——–

📌 สมัครเรียนออนไลน์: https://forms.gle/ABXh4nfqYpsxbW3AA

📌 อ่านรายละเอียดคุณสมบัติสาขาวิชา/โหลดใบสมัครได้ที่: shorturl.asia/X3VMU

——–

ผู้สมัครสามารถแอดไลน์กลุ่มรับสมัครรอบโควตา 2565 เพื่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตาม QR Code ในประกาศ