ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)