ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมงาน อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3 โดย มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ในงานดังกล่าว พร้อมร่วมรับชมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของวิทยาลัยไทยไมส์เตอร์ และร่วมช็อปสินค้าลดราคาจากโรงงานมากมาย ตั้งแต่ วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น