ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาโท สังกัดสาขาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์