ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3/2561

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการครั้งที่ 3/2561 จำนวน 62 รายการ

จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่จำเป้นต้องใช้ในราชการ ครั้งที่ 3/2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา