ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (วุฒิ ป.ตรี) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า (วุฒิ ป.ตรี) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

คลิกอ่านประกาศ