ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิศวกรไฟฟ้า และพนักงานรักษาความปลอดภัย