ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

*************************

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

*************************

ประกาศผลสอลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถ

 

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

ประกาศผลสอลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

*************************