โครงการ “ราชมงคลขอนแก่นโต้ลมหนาว”

วันที่ 5- 6 มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น งานบริการการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการ “ราชมงคลขอนแก่นโต้ลมหนาว” ณ ศูนย์อบรมศิลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา บ้านเข็กน้อย ตำเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ชีวิตประจำวัน ให้กับน้องๆ นักเรียน และชุมชน ซึ่งกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ เป็นกลุ่ม กะเหรี่ยง ,ถิ่น, ไทม้ง, ไทพื้นราบ โดยส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ไปยังสถานที่ต่างๆ และได้ทำกิจกรรมในการให้ความรู้ การสอนทำน้ำยาล้างจานใช้เองในครัวเรือน

ข่าว: เกศรินทร์ ศรีกัลป์

ภาพ: พงษ์เจรัญ เทียงปา