โครงการ VEDI

 

29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานการประชุมและกล่าวต้อนรับ ดร.ภูเวียง ภูมิไล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูอาชีวศึกษาลาวพร้อมด้วยคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาที่วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม- 5 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกำหนดการร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานการบริหารมหาวิทยาลัยทางเทคนิค การลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการ

ข่าว: ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์