มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 90 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทรกเตอร์ ๙๐ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1  ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม