มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561

 

1. รายละเอียดการรับสมัคร 

2. สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง ในวัน-เวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.) ที่ แผนกงานประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคาร 1     ค่าสมัคร 300 บาท  จำหน่ายใบสมัคร 1 ธ.ค. 60 – 23 ก.พ.61 โทรศัพท์ 043-283700 ต่อ 0 

3. สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ โดย คลิกที่นี่

4. นักศึกษาที่มาสมัครเรียน ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดอย่างเคร่งครัด ศึกษารายละเอียดได้จาก 

    รายละเอียดการรับสมัคร 

5. ประมาณการค่าใช่จ่ายในการศึกษา  คลิกที่นี่