มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะที่เปิดรับสมัคร
ปีการศึกษา 2562

ระบบรับสมัครคลิกที่ชื่อคณะที่ต้องการ

 


ประกาศรายชื่อต่าง ๆ
ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 3)(ประกาศวันที่ 26 มิ.ย. 2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 3) (ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ (ระบบ TCAS รอบ 5) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.45 น.)

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงเพิ่มเติม ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศวันที่ 14 มิ.ย. 62

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะบริหารธุรกิจฯ รอบเพิ่มเติม เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ 2 QUOTA 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ 1 PORTFOLIO 

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรง

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม

 


ระบบพิมพ์ใบเข้าห้องสอบ

สำหรับนักศึกษาระบบรับตรง

สำหรับนักศึกษาระบบ TCAS

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  โทร. 043-283700 ต่อ 0

แผนกส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 043-283709