มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประจำปีการศึกษา 2561 

>>> กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ผ่านระบบ TCAS (สำหรับผู้ที่จบ ม.ปลาย และมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี)


>>> ประกาศ / กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ผ่านระบบรับตรงของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการเอง
    (คลิก)  1. โควตา เรียนดี / ความสามารถพิเศษ / ประเภทกีฬา / กิจกรรม / ประเภทผู้นำ / ศิลปวัฒนธรรม / กิจกรรมสร้างสรรค์
(มีประกาศและใบชำระเงินอยู่ภายในประกาศนะคะ ศึกษาให้ถี่ถ้วนนะคะ) สำหรับ ม.ปลายต่อ ปวส. และ กลุ่ม สายอาชีพต่อ ปวส และป.ตรี

2. ระบบรับตรง