โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวระดับอุดมศึกษา

25 ธ.ค.2561 ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม สัมมนา 1 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โครงการฯนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายครูแนะแนว และทางคณะเครือข่ายครูแนะแนวได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์