ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้สังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้2สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้สังกัดสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์