ประชุมการจัดสอบ V-NET

 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนา 1 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น โดยมี ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานการประชุมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2561 สทศ.ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง ทั้งนี้ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น บริหารการจัดทดสอบ (V-NET) ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 สนาม สนามสอบ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามสอบวิทยาลัย เทคนิคชุมแพ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ จังหวัดมหาสารคาม สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สนามสอบวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จังหวัดเลย สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคเลย สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย จังหวัดหนองบัวลำภู สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง วันที่ 26 มกราคม 2562 กำหนดสอบระดับ ปวช.3 และ 27 มกราคม 2562 กำหนดสอบระดับ ปวส. 2
ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา
ภาพ:เกศรินทร์ ศรีกัลป์