โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ คลินิคเทคโนโลยี เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านหนองกระแกล่งกระเดาวิทยา ตำบลหนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ข่าว:ภาพ ลีนมน แสนทวีสุข