พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

7 มกราคม 2562 องค์การนักศึกษา วิทยาเขตขอนแก่นจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ศาลาพระพุทธนวราชมงคลนุสรณ์ โดยมีรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เสร็จพิธี ทุกท่านที่มาร่วมบุญร่วมรับประทานอาหารเช้า

ข่าว:ทัศนีย์ เรืองวงศ์วิทยา

ภาพ:เกศรินทรื ศรีกัลป์