โครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

11 มกราคม 2562 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดโครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต สุทธิพร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนรายการแข่งขัน และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 35 สถาบันการศึกษา และได้จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนานักศึกษา บุคลากร และองค์กร ระหว่าง วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยนาหว้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม กับ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ณ อาคาร 7 ชั้น 1

ข่าว:ภาพ เกศรินทร์ ศรีกัลป์