ตราสัญลักษณ์การจัดงาน 55 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน สู่ราชมงคลขอนแก่น

โปรดคลิกเลือกที่ตัวตราสัญลักษณ์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ขนาดจริง

 

ออกแบบโดย : ศราวุฒิ ด้วงเบ้า แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น
อำนวยการผลิต : ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น
คนึงนิจ กลิ่นขจร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น