รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
สังกัดสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (วุฒิ ปวส.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป (วุฒิ ป.4 ขึ้นไป)