ประกาศรายผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง จำนวน 14 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการ 1 อัตรา

ตำแหน่ง อาจารย์ 12 อัตรา

ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา